Malesevic, M. et al. (2003), Torture, Savez Logorasa, Centar za Istrazivanje i Dokumentaciju, Sarajevo (Source – Savez Logorasa BiH)

Disclaimer